ZPP/349/MGW/2015                                                                                                                                                             Zabrze, dnia 23.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                       

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Okresowy (a w razie potrzeby awaryjny) wywóz nieczystości płynnych w 2016 r, nieczystości te stanowią wyłącznie ścieki bytowe, ze zbiorników bezodpływowych oraz z przepompowni, znajdujących się na nieruchomościach położonych przy ul. Wolności 410 oraz 3 Maja  93a  w  Zabrzu.  Usługa będzie świadczona na podstawie zleceń (około 8 razy w ciągu roku) a jednorazowy wywóz to od 4 do 9 m³ .


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 26/10/2015

docx2. Formularz oferty 26/10/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.