DATA             12.10.2015                                        Oznaczenie sprawy:  ZPP/346/MGW/2015/REOK

 

Aktualizacja analizy finansowej dla projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 12/10/2015

docx2. Formularz ofertowy 12/10/2015

docx3. Wzór umowy 12/10/2015

pdf4. Unieważnienie 20/10/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.