Zabrze, dn. 28.09.2015                                                                                                                ZPP/324/MGW/2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej”

 

Projekt realizowany w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Do pobrania:


pdf1. Zapytanie ofertowe 28/09/2015

docx2. Formularz oferty 28/09/2015

docx3. Wzór umowy 28/08/2015

docx4. Charakterystyka projektu pn. EOKTiTP 28/09/2015

pdf5. Wybór oferty 02/10/2015

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.