9.06.2015                                                    Oznaczenie sprawy:  ZPP/165f/MGW/2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy, o nazwie:

„Produkcja filmu promującego MGW z wykorzystaniem Industriady 2015”


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 09/06/2015

docx2. Formularz oferty 09/06/2015

pdf3. Wybór oferty12/06/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.