ZPP/123/MGW/2015
L. dz. 1938/WR/REOK

Zabrze, dn. 23.03.2015

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Wykonanie ekspertyzy dla oceny oferty przetargowej kosztorysu w aspekcie występowania „rażąco niskiej ceny” na wykonanie zakresu zamówienia określonego w ogłoszonym postępowaniu przetargowym ZP/64/MGW/2014 pn. „Modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie” Etap I – Remont obmurza szybu „Wyzwolenie””

Termin składania ofert: 25.03.2015r.

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 23/03/2015

doc2. Formularz ofertowy 23/03/2015

3. SIWZ remont obmurza szybu wyzwolenia 23/03/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.