FORMULARZ OFERTY do rozeznania rynku
na wykonanie dostawy / usługi/roboty budowlane* o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Marek Wituła/ Małgorzata Rola, tel. 32 630 30 91 wew. 2222, fax. 32 277-11-25,
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mwitułTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn: „Projekt zabudowy grawitacyjnego opuszczania nadwagi w szybie "Kolejowy"”


III. Nazwa i adres WYKONAWCY
....................................................................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto/cenę brutto/wartość podatku VAT: …………………………………………………………………………….
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Załącznikiem do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z ostatnich 6 miesięcy.


................................, dn. ............................ ..................................................................
(podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Do pobrania:

docxFormularz oferty 17/02/2015

pdfRozeznanie rynku 17/02/2015

pdfAudyt techniczny 17/02/2015

pdfPlan ruchu 2014-2019 17/02/2015

pdfSprawozdanie z badań diagnostycznych silnika 17/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.