Nnak sprawy: ZO-2014-ADI-08                                                                          Zabrze , dnia 06.10.2014 r.

 

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej "Pzp", do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe06/10/2014

docxFormularz ofertowy06/10/2014

pdfOdpowiedzi na pytania 10/10/2014

 

szkic-strony-guido 10

szkic-strony-guido 12szkic-strony-guido 11

 

 

26/BP/MGW/2014 Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Nr sprawy 26/BP/MGW/2014                                                                Zabrze, dnia 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.