Znak sprawy: ZO-2014-ADI-07                                                                             Zabrze, dnia 13.03.2014r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

 

„Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2014.”


Termin składania ofert do: 20.03.2014r.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe

docxFormularz oferty

docxFormularz cenowy

pdfWzór umowy

pdfInformacja o wyborze oferty

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.