Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Wykonanie projektu instalacji w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych zlokalizowanych w Sztolni Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: opracowanie projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji
elektroenergetycznej zasilającej urządzenia i wyposażenie zlokalizowane
w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w Sztolni Królowa
Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Zadanie nr 2: opracowanie projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji
multimedialnych i sieci ethernetowych przeznaczonych do pracy
w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w Sztolni Królowa
Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja zadania polega na:
Zadanie nr 1: opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji elektroenergetycznej zasilającej urządzenia i wyposażenie zabudowane w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Sieć TN 400/230V zasilana jest z sieci dystrybucyjnej 500V pracującej w układzie IT.
Zadanie nr 2: opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji multimedialnych i sieci ethernetowych przeznaczonych do pracy w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w Sztolni Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od otrzymania zlecenia (nie później niż do:
31. 08. 2023r.)

. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28. 06. 2023r. do godz. 10:00,

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiana terminu składania oferty.

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3. 07. 2023r. do godz. 10:00,

Załączniki:

zal_1_opinia_rzeczozn 19/06/2023

zal_2a 19/06/2023

zal_2b 19/06/2023

zal_3a_projekt_trasa_hist 19/06/2023

zal_3b_projekt_trasa_wodna 19/06/2023

zal_4a_sieci_i_istn 19/06/2023

zal_4b_sieci_i_proj 19/06/2023

zal_5_form_ofert 19/06/2023

zal_6a_umowa 19/06/2023

zal_6b_umowa 19/06/2023

Zal_7_osw_wykl 19/06/2023

zapytanie ofertowe 19/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.