Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

II. NAZWA ZAMÓWIENIA
Realizacja reklamy typu outdoor (billboardy, megaboardy) na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem rozeznania jest realizacja reklamy typu outdoor na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zamówienie obejmuje wydruk i ekspozycję plakatów reklamowych na okres nie krótszy niż 2 miesiące, pomiędzy dniem podpisania umowy a końcem września 2022 roku.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe - billboardy 05/05/2022

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY - billboardy maj 05/05/2022

Załącznik nr 2 oświadczenie dot wykluczenia 05/05/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.