Znak sprawy: ZO-2013-ADI-03        Zabrze, dnia 26.08.2013.

                                                             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Usługa przeglądu i konserwacji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych

w urządzeniu wielofunkcyjnym Ricoh MPC 2051".

 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe

docxFormularz oferty

 

 

 

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.