Znak sprawy: ZO-2013-ADI-02                                                                                               Zabrze, dnia 19.08.2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania w ramach zadania:

„Uzupełnienie licencji dostępowych i serwerowych w związku z połączeniem Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu”

Termin nadsyłania ofert : do 23.08.2013

 

 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowedocxFormularz oferty

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.