ZO 01/DAK/2013

 

Zamawiający - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na dostawę środków czystości w ramach zadania pn.:

„Sukcesywne dostawy środków czystości w 2013 roku dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego ‘Guido” w Zabrzu.

 

 

Umowa na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe 2013 środki czystości

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.