ZP/69/2012

Określenie przebiegu wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pod działką 1774/1 przy ul. Wolności w Zabrzu poprzez wykonanie serii pionowych otworów badawczych, naniesienie pozyskanych informacji jako dodatkowych na mapę do celów projektowych przekazaną przez Zamawiającego oraz wykonanie opinii geotechnicznej

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienie

 

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy na usługę pn. „Określenie przebiegu wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pod działką 1774/1 przy ul. Wolności w Zabrzu poprzez wykonanie serii pionowych otworów badawczych, naniesienie pozyskanych informacji jako dodatkowych na mapę do celów projektowych przekazaną przez Zamawiającego oraz wykonanie opinii geotechnicznej":


Zespół oceniający postanowił przyjąć najkorzystniejszą ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia firmie: EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 125a

 

 

Z uwagi na fakt, iż EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. – firma, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę odstąpiła od podpisania umowy, Zamawiający postanowił zlecić usługę firmie - Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne „Geoprojekt-Śląsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 46 - która złożyła drugą pod względem ceny ofertę.

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.