ZP/09/2012

Zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych- roboty uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.:  „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59”

Do pobrania:
pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia29/03/2012

 

 

Rodzaj: Robota budowlana

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.