Zamawiający - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego ?Guido? w Zabrzu, ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na usługę mobilnego internetu w ramach zadania pn.:

?Świadczenie usługi mobilnego Internetu dla Zabytkowej Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu?

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ?Pzp?, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Zapytanie Ofertowe
Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.