Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej związanej z przewozem uczestników Projektu pn. "Kopalnia wiedzy" na zajęcia pozaszkolne organizowane w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu.

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. "Kopalnia wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje usługi wymienione w załączniku.

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe
    Specyfikacja usług transportu nieregularnego w ramach projektu ?Kopalnia wiedzy?
    Formularz ofertowy
    Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia
    Umowa


pobierz


Termin składania ofert: 04.01.2012

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy na usługę transportu związanego z przewozem uczestników Projektu pn. ?Kopalnia Wiedzy? na zajęcia pozaszkolne organizowane w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego ?Guido? w Zabrzu wraz z powrotnym odwozem do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu.

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. "Kopalnia wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w dniu 05.01.2012 r. została podjęta decyzja dotycząca wyboru Wykonawcy.

Zespół oceniający postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia firmie: Usługi Transportowe Katarzyna Lemańska - Posłuszny

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.