Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy usługi dotyczącej: ?Dostawy materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu ?Kopalnia Wiedzy?.


W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. ?Kopalnia wiedzy?, realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje usługi wymienione w załączniku.

Termin składania ofert: 31.01.2012

Do pobrania:
Formularz oferty
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Umowa
Zapytanie ofertowe

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy na usługę dostawy materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kopalnia Wiedzy”.

 

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. "Kopalnia wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w dniu 31.01.2012 r. została podjęta decyzja dotycząca wyboru Wykonawcy. 


Zespół oceniający postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia firmie: Teresa Pawszok Pośrednictwo Handlowo - Ubezpieczeniowe
z siedzibą w Bytomiu (kod pocztowy 41-908), przy Pl. Słonecznym 1/3.

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.