Zamawiający - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu, ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ramach zadania pn.:
"Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2012 roku dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu."


Termin nadsyłania ofert : do 07.02.2012

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz oferty
Formularz cenowy

 

01.02.2012 !!UWAGA ZMIANA!!

Formularz cenowy

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.