Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie remontów wózków hamulcowych WHR-1/N produkcji PPUH REMASZ S.C. zabudowanych w zestawach kolejek podwieszanych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- z ciągnikiem spalinowym Beckman-C produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej
w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – 3 sztuki wózków WHR-1/N

- z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” – 2 sztuki wózków WHR-1/N
[nazwa zamówienia]

1. Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych
zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty, usuwanie awarii, naprawy
główne i badania kontrolne wózków hamulcowych WHR-1 po roku pracy.

Uwaga !
Kontrole Kwartalne przeprowadzają pracownicy ZKWK „Guido” przeszkoleni przez producenta.

2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
- wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w wózków.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania wartości umowy,
- termin związania z ofertą 30 dni,
- termin płatności 30 dni,

4. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100% (najniższa zaoferowana cena)
Inne kryteria………(jeżeli dotyczy)
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2022 roku,
7. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2,
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotyczące zamówienia na .......”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 07/12/2021

Formularz oferty 07/12/2021

Umowa- (projekt) 07/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.