MGW. DI.271.5.2021.WU                                                                                                      Zabrze, dnia 03.12.2021 r.

/sygnatura sprawy/

ROZEZNANIE CENOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz okablowania”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego rozeznania cenowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak i formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

 

Załączniki:

1. Rozeznanie cenowe 06/12/2021

2. Formularz ofertowy 06/12/2021

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.