Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa nowych pojazdów elektrycznych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Zadanie nr 1 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego wolnobieżnego pasażerskiego”
Zadanie nr 2 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego quada elektrycznego”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych, pojazdu wolnobieżnego bez homologacji oraz quada elektrycznego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadanie wymienione w zamówieniu.
Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Odpowiedź należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 24.11.2021 r.

Załączniki:

Formularz ofertowy 19/11/2021

Rozeznanie cenowe 19/11/2021

Wybór oferty 08/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.