Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie remontów wózków hamulcowych WHR-1/N produkcji PPUH REMASZ S.C. zabudowanych w zestawach kolejek podwieszanych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- z ciągnikiem spalinowym Beckman-C produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej
w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – 3 sztuki wózków WHR-1/N

- z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” – 2 sztuki wózków WHR-1/N

Istotne warunki zamówienia
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania wartości umowy,
- termin związania z ofertą 30 dni,
- termin płatności 30 dni,

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Załączniki:

Formularz oferty 19/11/2021

umowa- (projekt) 19/11/2021

Zapytanie ofertowe 19/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.