Rozeznanie cenowe

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, brak wyboru oferty na podstawie niniejszego rozeznania nie uprawnia Wykonawcy do żadnych roszczeń
z tego tytułu.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania przedmiotu zamówienia pn.:
Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę bonów żywieniowych (kuponów) na realizację posiłków profilaktycznych o wartości nominalnej (wartości nominalne bonów oraz ilości szacunkowe mogą ulec zmianie również n/w ilość szacunkowa nie jest ostateczna
i może ulec zmianie):
- 5 zł w ilości 7462 sztuk
- 10zł w ilości 14 175 sztuk
-15zł w ilości 12 285 sztuk
Do wartości zabezpieczonej w budżecie.
- Minimalny termin ważności : 12 m-cy. od złożenia zamówienia.
Bony/kupony z dodatkowym nadrukiem o zakazie kupna alkoholu oraz wyrobów tytoniowych

Załączniki:

Formularz oferty 19/11/2021

rozeznanie cenowe 19/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.