Oznaczenie sprawy: ZP/41/MGW/2021 

Postępowanie w trybie:  podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

Nazwa zamówienia:   

 

Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:  https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.