Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa koszopopielnic dla obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są koszopopielnice, zgodnie ze specyfikacją :
1. Koszopopielnice ze stali nierdzewnej, matowej o pojemności 30l, niewidoczne mocowanie worka, odporne na warunki atmosferyczne, wysokość miedzy 650mm do 700mm, średnica między 250 do 300mm - 25 szt.
Odpowiedź należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 19.11.2021r.

Załączniki:

Formularz cenowy 15/11/2021

Formularz oferty 15/11/2021

Rozeznanie cenowe 15/11/2021

Wybór oferty 30/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.