1. Przedmiot zamówienia: usługa dedykowanego transportu zbiorów znajdujących się w tymczasowych siedzibach zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 345a oraz przy ul. Wolności 339 do nowego budynku należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego zlokalizowanego przy ul. Wolności 387. Usługa przewiezienia zbiorów Muzeum zostanie rozdzielona na trzy etapy, z których pierwszy nastąpi w 2021 r., a dwa pozostałe do 31 marca 2022 r.
2. Termin złożenia oferty: 15 listopada 2021 r. do godziny 14:00
3. Termin wykonania usługi: od momentu podpisania umowy do 31 marca 2022 r.
Załączniki:

FORMULARZ OFERTY 08/11/2021

UMOWA 08/11/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/11/2021

Pytania i odpowiedzi 09/11/2021

Wybór oferty 16/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.