Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Remont agregatu sprężarkowego typu ASR-22GP na podstawie wcześniej przeprowadzonej weryfikacji zakresu remontu powyższego agregatu eksploatowanego w wyrobiskach dołowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont agregatu sprężarkowego typu ASR-22GP na podstawie przeprowadzonej inspekcji i weryfikacji stanu technicznego powyższego kompresora. W/w agregat sprężarkowy pracował w wyrobiskach dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Wspomniana wcześniej inspekcja serwisowa i weryfikacja stanu technicznego została przeprowadzona przez wyspecjalizowany podmiot posiadający potencjał techniczny zdolny do wykonania powyższej weryfikacji. W oparciu o w/w inspekcję należy przeprowadzić remont powyższego agregatu w następującym zakresie:
- remont bloku śrubowego,
- wymiana kompletu łożysk,
- regulacja luzu osiowego wirników,
- wymiana uszczelki pomiędzy elementem sprężającym a pokrywą łożysk,
- wymiana uszczelki bloku przekładni głównej,
- wymiana uszczelnienia wału głównego,
- wymiana tulei uszczelnienia wału głównego,
- wymiana filtra powietrza,
- wymiana filtra oleju,
- wymiana oleju,
- wymiana separatora + regeneracja skaweningu,
- wymiana wkładki sprzęgła,
- wymiana łożysk na silniku głównym,
- regeneracja gniazd łożyskowych,
- wymiana elektrozaworu sterującego zaworem ssącym,
- regeneracja zaworu ssącego,
- regeneracja zaworu MPV,
- wymiana przewodów olejowych,
- wymiana przewodów tekalonowych,
- wymiana wkładu termostatycznego,
- mycie ciśnieniowe chłodnicy z demontażem,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- czyszczenie sprężarki,
Powyższy remont należy wykonać w oparciu o:
- zestawy naprawcze – oryginalne,
- łożyska produkcji FAG, SKF, NSK,
- filtry produkcji Mann Humel,
- olej firmy Shell.
W cenie powyższego remontu należy skalkulować dostawę, załadunek oraz rozładunek przedmiotowej sprężarki.

Materiały, podzespoły i części muszą być wolne od wad prawnych i technicznych oraz spełniać wymagania DTR w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na wyszczególniony powyżej zakres remontu.
Odbiór i dostawa powyższego kompresora odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 04/11/2021

zal_2_umowa 04/11/2021

zapyt_ofert 04/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.