1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy wraz z dostawą kart SIM na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


2. Płatność za usługi telekomunikacyjne opierać się będzie na zasadzie miesięcznego abonamentu.


3. Wykonawca musi zagwarantowana świadczenie dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych w swojej ofercie oraz tych, które do niej wprowadzi w czasie trwania Umowy.


4. Realizacja przedmiotu zamówienia dedykowana jest dla jednego z operatorów telefonii komórkowej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym.


5. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje co najmniej następujące elementy:


1) zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarze Polski i poza granicami Polski w krajach gdzie Wykonawca świadczy usługi roamingowe,
2) zaprogramowanie, aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart SIM w ilościach opisanych w dalszej części tego dokumentu,
3) dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia,
4) zapewnienie Zamawiającemu całodobowego bezpłatnego dostępu, poprzez aplikacji  internetowej wykorzystującą dostęp szyfrowany, do zarządzania usługami oraz konfiguracji aktywowanych kart SIM - dedykowanego dla administratorów Zamawiającego, zwanych dalej administratorami, uruchomionej w ramach Urnowy usługi,
5) zapewnienie wsparcia dla dostarczonych usług z koniecznym wskazaniem osób dedykowanych do współpracy ze strony operatora. Zamawiający wymaga, aby był określony szczegółowy podział w zakresie kompetencji związanych ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla dedykowanych do współpracy przedstawicieli Wykonawcy.


6. W związku z konieczności zapewnienia ciągłości usług telekomunikacyjnych dla użytkownikow MGW w Zabrzu oraz konieczność zakończenia Umowy z dotychczasowym usługodawcą, Zamawiający wymaga rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 29.01.2022r. Zamawiający zamierza korzystać z usług przez okres 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia świadczenia, przy czym zakończenie usługi nastąpi dla wszystkich kart w jednym terminie.

 

 Wybór oferty

Wybór oferty - telefonia komórkowa 30/11/2021

Załączniki:

Formularz ofertowy - telefonia komórkowa 03/11/2021

Opis przedmiotu zamówienia - telefonia komórkowa 03/11/2021

Rozeznanie cenowe - telefonia komórkowa 03/11/2021

Pytania i odpowiedzi:

pytania i udzielone odpowiedzi - telefonia komórkowa 08/11/2021

pytania i udzielone odpowiedzi 2 - telefonia komórkowa 09/11/2021

pytania i udzielone odpowiedzi 3 - telefonia komórkowa 10/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.