ZAPYTANIE O CENĘ

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania
rozdzielni głównej 400 V RG 400K w rejonie ZKWK Guido

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do obiektu wskazanego przez Zamawiającego agregatu prądotwórczego o mocy 80kW / 100KVA.
Specyfikacja techniczna urządzenia:
Parametry agregatu prądotwórczego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia:
 moc elektryczna znamionowa (ciągła) 400V: 110kVA /80 kW;
 moc maksymalna (awaryjna) 400V: 110 kVA;
 napięcie: 400/230 V;
 rodzaj paliwa: olej napędowy (ON);
 zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej ok. 10 godzin pracy agregatu bez konieczności uzupełniania paliwa,
 konstrukcja obudowana wyciszona zapewniająca odpowiednie tłumienie na poziomie ciśnienia akustycznego (hałasu) nie większa niż 96 dB;
 rozruch automatyczny;
 automatyczny system ładowania akumulatora rozruchowego (w czasie dłuższych postojów);
 automatyczny system podgrzewania powietrza w kolektorze ssącym silnika ułatwiający rozruch przy niskich temperaturach ( do – 25 oC);
 wyposażenie w zestaw gniazd (3-fazowe i 1-fazowe), przyłącze elektryczne umożliwiające podłączenie kabla oraz włącznik główny napięcia wyjściowego;
 wyposażenie w wannę retencyjna zapobiegającą wyciekom paliwa, oleju smarnego lub cieczy chłodzącej;
 układ sterowania i automatyki wyposażony w sterownik pozwalający kontrolować parametry agregatu, w tym: napięcia, prądy, moc (czynną, bierną, pozorną), częstotliwość, przesunięcia fazowe (cosϕ), napięcie ładowania akumulatora, ilość paliwa w zbiorniku, czas pracy agregatu do wymaganego przeglądu okresowego i parametrów silnika; panel sterowania zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi szczelną pokrywą z oknem rewizyjnym;
 gwarancja do 24 miesiące z limitem do 1000 motogodzin wraz z wszystkimi przeglądami wymaganymi w tym okresie oraz materiałami eksploatacyjnymi (filtry, oleje, płyny chłodzące itp.).
W ramach kosztów Wykonawca powinien uwzględnić:
• dostawę urządzenia do Zamawiającego;
• przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu agregatu;
• serwis gwarancyjny urządzenia, w tym wszelkie czynności serwisowo – przeglądowe wynikające z instrukcji / dokumentacji (w tym materiały eksploatacyjne: filtry, oleje, płyny chłodzące itp.), wykonanie wszystkich prac związanych z pierwszym uruchomieniem w miejscu zabudowy przez Wykonawcę.

Załączniki:

Protokół z wyboru wykonawcy 24/11/2021

Formularz ofertowy analiza 22/10/2021

Zapytanie ofertowe 22/10/2021

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.