Oznaczenie sprawy: ZP/34/MGW/2021

Postępowanie w trybie: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm. )

Nazwa zamówienia:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych  na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania:”

 

Zadanie nr 1 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego wolnobieżnego bagażowo-pasażerskiego”

 

Zadanie nr 2 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego wolnobieżnego pasażerskiego”

 

Zadanie nr 3 – „Zakup i dostawa fabrycznie nowego quada elektrycznego”

 

Rodzaj: Dostawa

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.