Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:

1. Pyta ażurowa betonowa 60x40x8cm, szara, szt. 100
2. Deska tarasowa kompozytowa, komorowa, kolor ciemny brąz. Wymiary 3000x140x25mm, szt. 60II. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów z powyższej tabeli w jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV. Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie:
- 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe - płyty ażurowe 20/10/2021

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 20/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.