Znak sprawy MGW.REOK.271.17.2.1.2021.BK

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup oraz dostawa sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami do pracowni digitalizacji.

Termin składania ofert:

Do dnia 22.10.2021 r. do godz. 10:00


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego do pracowni digitalizacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


Sprawę prowadzi:

Łukasz Zawada , tel. 32 630 30 91 wew. 9500


Załączniki:

1. Formularz ofertowy 14/10/2021

2. Specyfikacja techniczna_sprzęt fotograficzny 14/10/2021

3. Umowa 14/10/2021

Załączniki:

Formularz zapytania ofertowego 14/10/2021

pismo dot. zapytania ofertowego - sprzęt foto 14/10/2021

projekt umowy 14/10/2021

Specyfikacja techniczna 14/10/2021

Zapytanie ofertowe 14/10/2021

Wybór oferty 10/11/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.