Oznaczenie sprawy: ZP/33/MGW/2021

Postępowanie w trybie: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm. )

Nazwa zamówienia:

„Karola Miarki 8 – ogrzewanie powietrza wlotowego do wyrobisk GKSD - ETAP II”

 

Robota budowlana

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.