Oznaczenie sprawy:  ZP/24/MGW/2021

Postępowanie w trybie:    Tryb podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

Nazwa zamówienia:  

Zakup i zabudowa w szybie „Kolejowy” kabla szybowego o przekroju min. 185 mm2 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:  https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.