ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą taczki z napędem elektrycznym dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:

Dostarczenie fabrycznie nowej taczki z napędem elektrycznym o parametrach:

Rodzaj napędu: silnik elektryczny
Ilość obrotów: 2200 obr./min
Moc: nie mniej niż 1kW
Zasilanie: akumulatorowe 24V
Ładowność: minimum 350kg
Pojemność załadunkowa: minimum 100l
Zdolność pokonywania wzniesień: max 40%
Rozładunek: automatyczny ze wspomaganiem
Czas pracy: minimum 8 godzin
Prędkość jazdy : 0-6km/h bezstopniowo w przód, minimum 3km/h; 0-3km/h bezstopniowo w tył, minimum 2km/h

Załączniki:

rozeznanie cenowe 18/08/2021

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 18/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.