Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie regeneracji zawieszenia Wlk. 4 naczynia wyciągowego szybu „Kolejowy”
[nazwa zamówienia]

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie regeneracji kompletnego zawieszenia jednolinowego Wlk 4 naczynia wyciągowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.
a) zawieszenie nośne droste Wlk. 4 - szt. 1
b) łączniki krzyżowe - szt. 2
c) trzon główny Wlk. 4B - szt. 1


2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
a) Elementy zawieszeń muszą spełniać wymagania normy i posiadać znak „dopuszczenia” WUG wyrobu do stosowania w zakładach górniczych,

b) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu:
- zaświadczenie wytwórcy,
- deklarację zgodności wykonawcy.

Załączniki:

Formularz oferty zawieszenia naczynia 17/08/2021

umowa_2021 zawieszenia naczynia 17/08/2021

Zapytanie ofertowe 17/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.