MGW.DA.271.2.2021.JB                                                                 Zabrze, dnia 26.07.2021 r.

Rozeznanie cenowe

 

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizacje zamówienia pn.:

 

Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach rozbudowy systemu CCTV dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – na potrzeby uruchomienia obiektów

w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza

 

Załączniki: 

1. Rozeznanie cenowe 27/07/2021

2. Formularz oferty 27/07/20212

3. Wzór umowy 27/07/2021

4. Rozeznanie na CCTV zmiana terminu 05/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.