Znak sprawy: MGW.TGW.354.21.2021.MM                                                             Zabrze, dn. 01.07.2021r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe  może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji usługi będącej przedmiotem rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swoich ofert na wykonanie inspekcji serwisowej przyrządów pomiarowych do określania składu powietrza wraz z ewentualną wymianą sensorów pomiarowych
wg specyfikacji określonej w rozeznaniu cenowym.

 

Termin składania ofert:

do dnia: 12.07.2021r., do godz. 10.00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                   lub- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi:

Marek Marzec

Tel.: +48 (32) 630 30 91 wew. 5516; tel. kom.690 456 080

  Załączniki:

- Formularz ofertowy 02/07/2021

- Rozeznanie cenowe 02/07/2021

- Odpowiedzi na pytania 07/07/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.