ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów oraz narzędzi teleinformatycznych”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy materiałów oraz narzędzi teleinformatycznych dla potrzeb MGW w okresie od lipca 2021 do czerwca 2022 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Załączniki:

formularz cenowy 28/06/2021

Formularz oferty 28/06/2021

Zapytanie ofertowe 28/06/2021

wzór umowy 28/06/2021

Odpowiedzi na pytania 02/07/2021

Wybór oferty 07/07/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.