ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup oraz dostawa statywu przemysłowego do skanera w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji i dziedzictwa górniczego”

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy 24/06/2021
  2. Umowa 24/06/2021
  3. Zapytanie ofertowe 24/06/2021
  4. Wybór oferty 30/09/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.