ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup oraz dostawa sprzętu fotograficznego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji i dziedzictwa górniczego”

 

Załączniki:

Formularz ofertowy 24/06/2021

Umowa 24/06/2021

Zapytanie ofertowe 24/06/2021

Specyfikacja techniczna 08/07/2021

Termin 08/07/2021

Wybór oferty 30/09/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.