ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Część nr I: DOSTAWA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM  , Część nr II: USŁUGA SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI DRONA I Z ZAKRESU PODSTAW FOTOGRAMETRII 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy 24/06/2021
  2. Umowa 24/062021
  3. Zapytanie ofertowe 24/06/2021
  4. Odpowiedź na pytanie 01/07/2021
  5. Zmiana treminu BSP 08/07/2021
  6. Specyfikacja techniczna BSP 08/07/2021
  7. Wybór oferty 30/09/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.