MGW.: TM.711.35.2021.1.JD Zabrze, dnia. 18.06.2021 r.
/sygnatura sprawy/

Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

Zakup i dostawa materiałów do konserwacji trzonu wieży szybowej, górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

[nazwa zamówienia]

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Farba podkładowa epoksydowa 815 Steelkote IM Mastic AL. – 220 litrów.
2. Farba nawierzchniowa poliuretanowa 811 Steelkote PU Finish 30 UV+ Ral 5015 – 220 litrów
3. Rozcieńczalnik do farb epoksydowych thiner 5800. – 100 litrów
4. Rozcieńczalnik do farb nawierzchniowych poliuretanowych thiner 5801 – 100 litrów

Załączniki:

Formularz oferty trzon wieży 18/06/2021

Umowa farby trzon wieży 2021 18/06/2021

Zapytanie ofertowe 18/06/2021

Wybór oferty 08/07/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.