Oznaczenie sprawy:  ZP/10/MGW/2021

Postępowanie w trybie:    Tryb przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 – 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Nazwa zamówienia:  

Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych oraz metalowych szaf szufladowych do obiektów Cechownia i Warsztat Elektryczny

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:  https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.