ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie art.2 ust.1 ustawy prawa zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Wykonanie badań środowiskowych pracy dla Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu- ZKWK „Guido”


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badań i pomiarów – czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy tj:
- natężenia oświetlenia światłem sztucznym, które należy wykonać we wskazanych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu :
• pod ziemią w liczbie około 160-180 pomiarów
• Na powierzchni w liczbie około 50-70 pomiarów
- badania drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne,
• na 4 stanowiskach pracy.
-pomiary zapylenia, w tym: stężenia frakcji wdychanej
• 1 stanowisko pracy
Muzeum Górnictwa Węglowego umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wyznaczonych do przeprowadzenia pomiarów w terminie 14.06.2021r po wcześniejszym umówieniu się.

Załączniki:

Formularz_oferty 09/06/2021

Zapytanie_ ofertowe 09/06/2021

Wybór oferty 24/06/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.