Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

Zakup i dostawa materiałów do konserwacji trzonu wieży szybowej, górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

[nazwa zamówienia]

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Farba podkładowa epoksydowa 815 Steelkote IM Mastic AL. – 220 litrów.
2. Farba nawierzchniowa poliuretanowa 811 Steelkote PU Finish 30 UV+ Ral 5015 – 220 litrów
3. Rozcieńczalnik do farb epoksydowych thiner 5800. – 100 litrów
4. Rozcieńczalnik do farb nawierzchniowych poliuretanowych thiner 5801 – 100 litrów


2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Dostawca dostarczy karty charakterystyki przedmiotu zamówienia w języku polskim.
Gwarancję na przedmiot zamówienia wynosząca co najmniej 12 m-cy.
Dostawa na koszt dostawcy.
Termin płatności 30 dni.

Załączniki:

Formularz oferty trzon wieży 31/05/2021

Umowa farby trzon wieży 2021 31/05/2021

Zapytanie ofertowe 31/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.