ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy przeznaczonej do koszenia trawy    i odśnieżania w ramach projektu Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy               ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe  i kulturalne

 

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata                   2014-2020,

 

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  1. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

NIP 648 276 81 67, REGON 278065455

 

  1. PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
  2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp”. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.
  3. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  4. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

- opublikowanie w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - opublikowanie zapytania da stronie internetowej  zamowienia.muzeumgornictwa.pl

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty 26/05/2021

2. Zapytanie ofertowe 26/05/2021

3. Umowa projekt 26/05/2021

4. Wybór najkorzystniejszej oferty

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.