Zaprojektowanie oraz wykonanie interaktywnej mapy (makiety) wyrobisk górniczych na potrzeby projektu Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 20/05/2021

2. Formularz ofertowy 20/05/2021

3. Projekt umowy 20/05/2021

4. Zmiana treści ogłoszenia 21/05/2021

5. Wyjaśnienia do zapytania 31/05/2021

6. Rozstrzygnięcie ogłoszenia 14/06/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.