"Wykonanie, dostawa i montaż 3 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - Etap I"

Szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie, dostawa oraz montaż na zlecenie Zamawiającego 3 sztuk tablic o wymiarach:
A. 30 cm x 40 cm – w miejscu wyznaczonym przez osobę wskazaną do nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia;
B. Tablica zostanie wykonana i zamontowana na obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z regulacjami zawartymi w stosownych wytycznych.

2. Istotne warunki zamówienia:
Minimalne parametry techniczne:
- ekran tablicy wykonany na tworzywie kompozytowym charakteryzującym się lekkością, sztywnością oraz trwałością. Materiał powinien charakteryzować się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne a także chemiczne,
- projekt tablicy wydrukowany bezpośrednio na tworzywie z jakiego wykonana jest tablica w technologii druku płaskiego UV,
- rodzaj czcionki: Arial,
- tablice powinny być wykonane zgodnie z wymogami opisanymi w instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z dn. 03.06.2014r. ujętymi w rozdziale III. Tablice pamiątkowe.

 

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2021r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty 17/05/2021

2. Instrukcja oznakowania 17/05/2021

3. Zapytanie 17/05/2021

4. Wybór oferty 27/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.